สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สำนักงานประกันสังคม
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรกฎาคม #ตงแตวนท #ตำแหนง #ทกสาขาวชา #นกวชาการแรงงาน #ปตร #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกงานประกนสงคม

Leave a reply "สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561"