อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561

อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  อบจ.พังงา


ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ>
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอสรรหาและเลอกสรรเปนพนกงานจาง #สงหาคม #อตรา #อบจพงงา

Leave a reply "อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561"