สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

*****************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอคดเลอกเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสข #สถาบนจตเวชศาสตรสมเดจเจาพระยา #อตรา

Leave a reply "สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561"