เทศบาลตำบลหลักหก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลหลักหก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  เทศบาลตำบลหลักหก
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

***************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลเพอการสรรหาและการเลอกสรรเปนพนกงานจางตามภารกจ #เทศบาลตำบลหลกหก

Leave a reply "เทศบาลตำบลหลักหก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2561"