วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู), พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู), พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรกฎาคม #คร #ตงแตวนท #ตำแหนง #พนกงานบรหารทวไป #พนกงานบรหารทวไปดานบรหารงานทวไปและดานพสด #พศ #รบสมครบคคลเพอเปนพนกงานราชการทวไป #วทยาลยการอาชพเบตง

Leave a reply "วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู), พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561"