เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2561

เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  เทศบาลเมืองป่าตอง
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จำนวน #ตงแตบดน #ตำแหนง #รบสมครบคคลทวไปเขารบการคดเลอกเปนพนกงานจาง #สงหาคม #อตรา #เทศบาลเมองปาตอง

Leave a reply "เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2561"