มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2561

มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ มณฑลทหารบกที่ 38
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
>

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตบดน #มณฑลทหารบกท #รบสมครทหารกองหนน #อตรา #และบคคลพลเรอนเพอสอบคดเลอกบรรจเปนพนกงานราชการ

Leave a reply "มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2561"